Capitán GCS

Guests Control System - ניהול בקרת כניסות

תכונות עיקריותניהול מסורבימאושרי גישה


שליטה בזמן אמת בכמות המבקריםהנפקת תגי כניסה ואישורי כניסה זמניים

התממשקות מלאה לשערים, מצלמות ובקריםמערכת התראות חדשנית המאפשרת התאמה אישית, שליחת התראות לנייד, לדוא”ל ועוד.

ניהול בעלי תפקידים והרשאות

שליטה

Capitán GCS מאפשרת לך שליטה מלאה בכניסה וביציאה מארגונך בממשק פשוט ונוח לשימוש.

בקרה

המערכת תעזור לך לבקר את כמות המבקרים בארגון, עומס בכניסות, ועוד עשרות נתונים מועילים לניהול חכם.

מידע

הפק דו”חות בלחיצת כפתור בכדי לקבל את כל המידע הנחוץ להפקת לקחים ושיפור ארגונך בתחום בקרת הכניסה. ייצא את הנתונים ל- Excel, PDF, הדפסה ועוד.

זמין מכל מקום

Web
נייד
אינטגרציה


למה אתה מחכה