Capitán HD

Helpdesk - ניהול מוקד שירות

תכונות עיקריותהפק חשבונית המתבססת על הסכמי השירות (SLA) מול הלקוחות שלך


מערכת התראות חדשנית המאפשרת התאמה אישית, שליחת התראות לנייד, לדוא”ל ועוד.עקוב אחר קריאות השירות שלך באופן שוטף, נתח את יעילות צוות התמיכה שלך.

התראות מותאמות אישית לדוא”ל או לנייד, ניתנות להתאמה והגדרה מלאה לפי צרכיך.נהל את כלל לקוחותיך, כל אחד עם הגדרות לקוח אישיות.

צור קריאות שירות חדשות בטופס פשוט, צרף קבצים בלחיצת כפתור.

עקוב

באמצעות Capitán HD לקוחותיך יוכלו לעקוב אחר שאלותיהם והטיפול בהן באמצעות פורטל הלקוחות של המערכת.

ארגן

קריאות השירות ניתנות לארגון וחלוקה לפי קטגוריות, סוגים, עדיפויות ועוד. הצג רק את המידע הרלוונטי לך.

נתח

הפק דו”חות בלחיצת כפתור בכדי לקבל את כל המידע הנחוץ להפקת לקחים ושיפור ארגונך בתחום התמיכה והשירות. ייצא את הנתונים ל- Excel, PDF, הדפסה ועוד.

זמין מכל מקום

Web
נייד
אינטגרציה


למה אתה מחכה