Capitán MES

Manufacturing Execution System - ניהול רצפת הייצור

תכונות עיקריותהתייעלות מתמשכת בעזרת שיפור מדדי OEE, ו-KPI's נוספים


ממשק משתמש ב- WEB אינטואטיבי ומודרניהפחתת זמן היציאה לשוק, ניהול תחת כיפה אחת של תהליך פיתוח המוצר

ניתוח נתונים בזמן אמת בעזרת כלים ויזואליים מרהיביםתאימות לשיטות הייצור החדשניות והמסורתיות כאחד

ממשקים מובנים לניהול מערכות המפעל והציוד

ייצור
 • תזמון הוראות ייצור
 • מעקב אחר פעולות להוראת ייצור
 • ניתוח זמני השבתה
 • כמויות ייצור
 • ניהול הפחת
 • יעילות KPI’s (OEE, PEE, ME)
 • ניהול כ”א ברצפת הייצור
 • זרימת עבודה בתהליכי הייצור
איכות
 • בקרת איכות מלאה
 • SPC – בקרת תהליכים סטטיסטיים
 • ניטור תהליכים חזותי
 • ניהול מסמכים
 • תלונות הלקוח
 • תלונות הספק
מלאי
 • ניהול מחסן ומיקומים
 • תעודות קבלה ומשלוחים
 • הדפסת מדבקות ותוויות
 • מעקב מלא מקצה לקצה
 • כלים לוגיסטיים לניהול המחסן
תחזוקה
 • ניהול נכסי ייצור
 • נהלי תחזוקה ותכנון
 • ניהול תיקונים
 • ניהול כלי ייצור
 • ניהול אנרגיה

מפעל מודרני

עם ההתקדמות של עיקרון “more with less”,  מנהלי מפעלים מבינים כי הדגש במפעל צריך להיות בשיפור הביצועים והיעילות. ניתן להשיג זאת באמצעות השקעה במפעל וציוד חדש, ומערכת מידע (IT). פתרונות תוכנה ארגוניים (כגון ERP, CRM וכו׳) הוכיחו יעילותם בהטמעת שרשרת האספקה, אך פעולות ייצור הנשנות ביום-יום נשארו ללא טיפול במערכות אלה.

נגישות

מידע לא נגיש זוהי נקודת החולשה של פעולות הייצור, בשל ההפצה הרחבה על נייר, גליונות אלקטרוניים, מספר תוכנות מחשב, מסדי-נתונים, מערכות מדידה ומערכות SCADA & HMI.

MES מרכזת עבורך את הנתונים החשובים, בצורה ויזואלית וידידותית, המאפשרת לך להבין ולפעול במהירות.

צמצום עלויות

הפחתה של עלויות החומרים – באמצעות שליטה בזמן-אמת בתהליכים. מיטוב של כמויות, מניעה של מינון יתר.

חסכון באנרגיה – מעקב אחר צריכת האנרגיה של ציוד המפעל, זיהוי תקלות וכשלים בזמן-אמת.

התייעלות העבודה – תן לעובדים שלך להתרכז בעבודתם התקינה.

תאימות לרגולציה

מערכת ניהול האיכות האינטגרטיבית שלנו, Capitán MES, תומכת בייצור מאורגן המעניק לך את בקרת האיכות הגבוהה ביותר, ובכך מפחיתה את עיכובי המשלוחים, המשלוחים החוזרים, ומעניקה לך עקיבות מלאה מקצה-לקצה.

סטנדרטיזציה

סטנדרטיזציה היא המפתח לייעול המפעל.

Capitán MES מאפשרת לך להחיל פתרונות במהירות, אשר ניתנים ליישום במפעלים מרובים, תוך שמירה על ייחודיות של כל מפעל ומפעל.

מיקסום היעילות

באמצעות הצגה של מידע מדויק אודות זמני השבתה, מערכת ה-MES תעזור לכם להפיק את המקסימום מקווי הייצור שלכם.

מערכת ההתראות החכמה של ה-MES תתריע על הוראת ייצור שעומדת להסתיים ובכך מייעלת את זמני החלפת סדרות הייצור.

מערכת ה-MES עוקבת אחר כל רכיבי ה-OEE, זמני השבתה, ביצועים ואיכות, ומאפשרת להפחית בזמני המחזור בצורה משמעותית, בהתבסס על מידע מדויק.

זמין מכל מקום

Web
נייד
אינטגרציה


למה אתה מחכה