solutions

SMB

לחץ לפתיחת הסבר על המודול

ניהול עמדת מכירה, קופה רושמת, סליקת כרטיסי אשראי ועוד.
ניהול שעון נוכחות בקלות. אין צורך בכרטיס. אין צורך בטביעת אצבע. ללא בלאי וללא תחזוקה.
ניהול דרישות רכש. ניהול הזמנות רכש. ניהול הצעות מחיר. ניהול חשבוניות ספק. ניהול מחסנים ואיתורים. ניהול מלאי לפריט.
ניהול הזמנות לקוח, תעודות משלוח וחשבוניות מס. מעקב אחר הזמנות פתוחות.
ניהול לידים, המרה להזדמנויות, מעקב ותיעוד שיחות טלפון ופגישות, ניהול משימות שיווק לצורך מעקב אחר צרכי הלקוחות ועוד.

מפעלי יצור

לחץ לפתיחת הסבר על המודול

שיבוץ משמרות לעובדים לפי מיקומי עבודה, שיבוץ משאבים. תאימות לחוקי העבודה במדינת ישראל. ניהול העדפות עובדים ואפשרות להגשת תוכנית עבודה מועדפת ע״י העובדים. ניהול הסעות.
ניהול דרישות רכש. ניהול הזמנות רכש. ניהול הצעות מחיר. ניהול חשבוניות ספק. ניהול מחסנים ואיתורים. ניהול מלאי לפריט. ניהול מלאי בתהליך.
ניהול הזמנות לקוח, תעודות משלוח וחשבוניות מס. מעקב אחר הזמנות פתוחות.
ניהול הוראות יצור ועצי מוצר, בקרה על פחת היצור, שיפור יעילות באמצעות מדדים יעילות ואיכות. בקרת התראות בזמן אמת על תקלות במשאבי היצור.
ניהול לידים, המרה להזדמנויות, מעקב ותיעוד שיחות טלפון ופגישות, ניהול משימות שיווק לצורך מעקב אחר צרכי הלקוחות ועוד.

Enterprise

לחץ לפתיחת הסבר על המודול

ניהול מערך גיוסים, ניהול תיקי עובד, ניהול הכשרות לעובדים, ניהול הסמכות עובדים.
ניהול דרישות רכש. ניהול הזמנות רכש. ניהול הצעות מחיר. ניהול חשבוניות ספק. ניהול מחסנים ואיתורים. ניהול מלאי לפריט.
ניהול הזמנות לקוח, תעודות משלוח וחשבוניות מס. מעקב אחר הזמנות פתוחות.
ניהול רכבים, רישיונות, בחינות רישוי מעשי, טיפולים תקופתיים, תאונות ועוד.
ניהול פרויקטים תקציביים, ניהול כתבי כמויות, בקרת תקציב (מכרז) מול ביצוע (חוזי קב״מ) ועוד.