פתרונות מקיפים

ERP

Capitán ERP היא כלי הכרחי לניהול יעיל ונכון של המחלקות השונות בארגון שלך.
אינטגרציה נכונה של מערכת ה-ERP מייצרת סביבה נטולת טעויות ומעלה את איכות התוצרת הארגונית תוך כדי אכיפת נהלי הארגון.

Capitán MES מספק את סט כלים המציגים לך באופן ויזואלי נוח ביותר, את האינפורמציה הנחוצה לקבלת החלטות נכונות – בזמן אמת – תוך כדי בקרה ושליטה מלאה על תהליכי היצור במפעל.

CRM

ניהול קשרי לקוחות הוא תחום העוסק בשירות לקוחות ובהבנה וניתוח של צורכיהם באמצעות כלים של טכנולוגיית המידע. המערכת מכילה מתודולוגיות, תהליכי עבודה ממוחשבים וחומרות מחשב המסייעות לארגון לנהל את הקשר עם לקוחותיו.

למגזרים ספציפיים

PM

נהל את הוצאות והכנסות הפרויקט שלך, באמצעות ניהול כתבי כמויות פרויקט, ובעזרת כלים נוספים המובנים. הפוך את לו״ז הפרויקט לעקרון יסוד תוך כדי בקרה תקציבית בזמן אמת על תשומות ותקורות המשובצים לפרויקט.

GCS

עקוב אחרי האורחים השונים בארגון/מתקן בזמן אמת.
נהל אישורי כניסה למבקרים, אישורי כניסה לרכבים וספקים, תעד את כל הכניסות והיציאות למתקן בעזרת קבלת מידע מציוד חומרה שונה, כגון קרוסלות ושערים חשמליים.

HRM

מערכת לניהול משאבי אנוש מתפקדת ככלי להגברת יעילות העובדים – בתהליך גיוסם ובתפקודם השוטף. נהל את תהליכי הגיוס, ההכשרה והאסמכות השונות לכל עובד ועובד, ניהול שעון נוכחות לעובדים ובקשות ליציאה לחופשה שנתית – ועוד.

למחלקות ייעודיות

נהל את סידור העבודה שבועי בקלות, ע״י מערכת שיבוץ אוטומטית המתחשבת בהסמכות העובדים השונות, תוך כדי שמירה על העדפות העובד ועמידה בחוקי העבודה של מדינת ישראל.

מערכת לניהול קריאות שירות היא מערכת ממוחשבת אשר מנהלת ומתחזקת רשימת קריאות שירות פתוחות מול לקוחותיך או מול מחלקות שונות בארגון.

סנכרן בין קפיטן (או כל מערכת אחרת) למערכות מידע חיצוניות נוספות הקיימות בארגון, הפוך את נקודת החולשה בפרויקטים של מערכות המידע לפתרון יציב וקשיח.

למידע נוסף והדגמה